X

Co to jest program Polska Bezgotówkowa?

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego "Polska Bezgotówkowa" jest wspólną inicjatywą wydawców kart płatniczych, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i MasterCard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju mająca na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli, obejmujące zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi poprzez wsparcie rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych w Polsce.

Na czym polega program Polska Bezgotówkowa?

Biorąc udział w programie Polska Bezgotówkowa otrzymasz dofinansowanie na pokrycie:

  1. opłat związanych z przekazaniem, dzierżawą lub nabyciem terminala i uruchomieniem w Twojej placówce obsługi płatności bezgotówkowych oraz serwisem;
  2. prowizji wobec agenta rozliczeniowego - za obroty do 100 000 zł rocznie na jeden terminal;
przez 12 miesięcy od przystąpienia do programu.

Na ile terminali płatniczych mogę otrzymać dofinansowanie?

Korzystając z programu Polska Bezgotówkowa możesz uzyskać dofinansowanie na maksymalnie 3 terminale płatnicze spośród kategorii:

  1. POS;
  2. PIN-pad Programowalny;
  3. mPOS (tylko jeden);
  4. SoftPOS (gdy rozwiązanie to będzie gotowe);
przy czym terminal mPOS po 12 miesiącach otrzymujesz na własność.

Czy mogę wziąć udział w programie Polska Bezgotówkowa?

Jeżeli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą oraz

  1. w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przyjmowałeś płatności kartami płatniczymi;
  2. nie należysz do sieci handlowej, usługowej lub podobnej albo franczyzowej obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
  3. nie jesteś operatorem w zakresie usług automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych;
możesz skorzystać z programu Polska Bezgotówkowa

Szczegółowe informacje na temat programu Polska Bezgotówkowa

znajdziesz w  tym dokumencie oraz w witrynie  www.polskabezgotowkowa.pl a także  kontaktując się z nami.

Polska Bezgotówkowa - terminal płatniczy za darmo Kraków